Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                               

Aktualności
2017-04-01
Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. "SAMOdzielni"

Informujemy, że od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Fundacja Heros realizuje projekt pn.„SAMOdzielni” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 50 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności poprzez rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych.

Adresaci Projektu:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym z tytułu choroby psychicznej lub uposledzenia umysłowego;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
 • osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać  bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego;
 • treningów psychospołecznych i zawodowych oraz kulturoterapii;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • konsultacji  z lekarzem psychiatrą;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży zawodowych.
  • Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

   • Biuro projektu w Lublinie - woj.lubelskie:
   • ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
   • tel. 570 122 110
   • e-mail: herospraca@gmail.com
   • Oddział świętokrzyski:
   • ul. Wesoła 51/226, 25-363 Kielce
   • tel. 539 309 781
   • e-mail: kielce.fh@gmail.com
   • Oddział podkarpacki:
   • ul. Słowackiego 24/71, 35 - 060 Rzeszów
   • tel. 730 567 800
   • e-mail: rzeszow.fh@gmail.com

   ZAPRASZAMY!

REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W FORMACIE PDF DO POBRANIA

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin