Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                               

Aktualności
2017-04-01
Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. "Gotowi do wejścia na rynek pracy"

Informujemy, że od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 R. Fundacja Heros realizuje projekt pn."Gotowi do wejścia na rynek pracy"współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie 30 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na otwarty rynek pracy poprzez prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy wraz ze stażami zawodowymi oraz pomoc w punkcie informacyjnym.

ADRESACI PROJEKTU:

 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy,
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

 • BIURO PROJEKTU W LUBLINIE - WOJ.LUBELSKIE:
 • ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 Lublin (boczna uL. T. Zana)
 • tel. 570 122 110
 • e-mail: herospraca@gmail.com
 • ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI:
 • ul. Wesoła 51/226, 25-363 Kielce
 • tel. 539 309 781
 • e-mail: kielce.fh@gmail.com
 • ODDZIAŁ PODKARPACKI:
 • ul. Słowackiego 24/71, 35- 060 Rzeszów
 • tel. 730 567 800
 • e-mail: rzeszow.fh@gmail.com

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN REKRUTACJI PDF DO POBRANIA

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PDF DO POBRANIA

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin